Accessibilitat

T'assessorem sobre com fer el teu producte accessible.
Un audiovisual accessible permet l'accés a la informació a les persones amb discapacitat visual o auditiva.

Subtitulació

Inserim subtítols als productes audiovisuals, categoritzats per colors, per tal de fer-los accessibles a persones amb discapacitat auditiva.

D'aquest suport també se’n poden beneficiar la resta de persones, al tractar-se d’un suport visual de gran utilitat per poder accedir al contingut en format escrit en pantalla.

Audiodescripció

Des de la fase inicial del guió, descriurem els elements visuals de la teva peça, amb veu en off, de manera que pugui ser entesa per algú amb problemes de visió. La veu s’intercalarà entre els diàlegs i els elements sonors i pot ser difosa per diferents tècniques, com un canal d'àudio diferent o per mitjà d'auriculars. D'això, també et podrem assessorar.

Si es tracta d'una peça audiovisual en un altre idioma diferent al català o castellà, ens encarregarem de fer el doblatge pertinent.

Audiodescripció en directe d'actes

També oferim el servei d'audiodescripció en directe, en temps real.

Llengua de signes

Incorporem l'intèrpret de llengua de signes a les teves peces audiovisuals. Des del guió, fins a la gravació i l'edició, farem que el teu producte arribi al públic signant.